Seznam lucemburských panovníků

Znak Lucemburska

Lucemburské hrabství vzniklo roku 963 a bylo součástí Východofranské říše a později Svaté říše římské. Na vévodství je povýšil roku 1354 Karel IV. V 15. století připadlo koupí nejprve na vévody z Burgundska, poté sňatkem na dynastii habsburskou. Za panování Habsburků podléhalo Lucembursko administrativě zpočátku do Španělského, později Rakouského Nizozemí. Do roku 1795 bylo součástí Svaté říše římské německého národa, kdy mnoho lucemburských panovníků bylo v pozdním středověku zároveň také římskoněmeckými císaři. V letech 1795 až 1815 země tvořila samostatný francouzský Département des Forêts.

Na vídeňském kongresu bylo roku 1815 Lucembursko prohlášeno opět za plně nezávislý stát a povýšeno na velkovévodství. Do roku 1866 bylo členem Německého spolku a do roku 1890 zůstalo spojeno v personální uniikrálovstvím nizozemským. Personální unie s Nizozemskem byla zrušena v roce 1890.

V zemi vládli postupně hrabata (963–1354), vévodové (1354–1815) a velkovévodové (1815–současnost):

Hrabata

Moselská dynastie (963–1136)

# Jméno Portrét Vláda Poznámky
1 Siegfried I. 963–998
2 Jindřich I. Moselský 998–1026
3 Jindřich II. 1026–1047
4 Gilbert Lucemburský 1047–1059
5 Konrád I. 1059–1086
6 Jindřich III. 1086–1096
7 Vilém Moselský 1096–1129
8 Konrád II. 1129–1136

Namurská dynastie (1136–1247)

# Jméno Portrét Vláda Poznámky
9 Jindřich IV. Slepý 1136–1196
10 Ermesinda Lucemburská 1196–1247

Lucemburská (limburská) dynastie (1247–1354)

# Jméno Portrét Vláda Poznámky
11 Jindřich V. Veliký 1247–1281
12 Jindřich VI. 1281–1288
13 Jindřich VII. 1288–1308 a jako Jindřich VII. Lucemburský římský král (1308–1313) a od 1312 císař
14 Jan I. 1308–1346 od 1310 český král
15 Karel IV. 1346–1353 od 1334 moravský markrabě, od 1346 římský a český král a od 1355 císař

Vévodové

Lucemburská (limburská) dynastie (1354–1451)

Burgundští vévodové

Wettinové

Habsburkové

Španělská linie rodu Habsburků: 1556–1684 a 1697–1700

Španělská větev rodu Bourbonů

Španělská větev rodu Wittelsbachů

Rakouská větev rodu Habsburků (1714–1795)

Velkovévodové

Oranžsko-nasavská dynastie (1815–1890)

personální unie s Nizozemskem

# Jméno Portrét Život Vláda Rodiče Poznámky
38 Vilém I. Vilém I. 17721843 18151840 Vilém V. Oranžský
Vilemína Pruská (1751–1820)
také velkovévoda lucemburský, vévoda limburský
39 Vilém II. Vilém II. 17921849 18401849 Vilém I. Nizozemský
Vilemína Pruská (1774–1837)
také velkovévoda lucemburský, vévoda limburský
40 Vilém III. Vilém III. 18171890 18491890 Vilém II. Lucemburský
Anna Pavlovna Ruská
také velkovévoda lucemburský, vévoda limburský (do 1866)

Nasavsko-weilburská dynastie (od 1890)

# Jméno Portrét Život Vláda Rodiče Poznámky
41 Adolf I. Adolf 18171905 18901905 Vilém Nasavský (vévoda)
Luisa Sasko-Hildburghausenská
také vévoda nasavský (de facto do 1866)
42 Vilém IV. Vilém IV. 18521912 19051912 Adolf Lucemburský
Adléta Marie Anhaltsko-Desavská
také vévoda nasavský
43 Marie-Adéla Marie-Adléta 18941924 19121919 Vilém IV. Lucemburský
Marie Anna Portugalská
také vévodkyně nasavská
44 Šarlota Šarlota 18961985 19191964 Vilém IV. Lucemburský
Marie Anna Portugalská
abdikovala, jejím manželem byl Felix Bourbonsko-Parmský, ale název rodu se oficiálně nezměnil

Bourbonsko-parmská dynastie (od 1964)

# Jméno Portrét Život Vláda Rodiče Poznámky
45 Jan I. Jan I. 19212019 19642000 Šarlota Lucemburská
Felix Bourbonsko-Parmský
abdikoval ve prospěch syna, také vévoda nasavský
46 Jindřich I. Vilém III. narozen 1955 od 2000 Jan Lucemburský
Josefína Šarlota Belgická
také vévoda nasavský


Rodokmen

Rodokmen lucemburských panovníků
Rodokmen lucemburských panovníků
Hlavy států a vlád Evropy
Hlavy států
Členové a pozorovatelé OSN
Částečně uznán2
Neuznané státy3
 • Arcach1
 • DLR
 • LLR
 • Podněstří
 • Hlavy vlád
  Členové a pozorovatelé OSN
  Částečně uznán2
 • Abcházie1
 • Jižní Osetie1
 • Kosovo
 • Severní Kypr1
 • Neuznané státy3
 • Arcach1
 • Podněstří
 • 1. Částečně nebo zcela v Asii, v závislosti na geografickém vymezení.
  2. Uznán alespoň jedním členem Organizace spojených národů.
  3. Není uznáván žádným členem Organizace spojených národů.