1790

2. tisíciletí
◄   17. stol. • 18. století • 19. stol.   ►
◄◄   ◄   1786 • 1787 • 1788 • 1789 • 1790 • 1791 • 1792 • 1793 • 1794   ►   ►►

1790 (MDCCXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Události

 • Počátek činnosti České expedice v Praze – prvního českého nakladatelství založeného Václavem Matějem Krameriem (1753–1808), který 1. července 1789 začal vydávat vlastní noviny pod názvem Pražské poštovské noviny.
 • 4. února – Francouzský král Ludvík XVI. slavnostně přichází na schůzi Národního shromáždění v Paříži (v jízdárně Tuilerií) a prohlašuje, že přijímá principy revoluce.
 • 13. února – Francouzské národní shromáždění rozhodlo o zrušení klášterů.
 • duben – Ve Francii byl vydán finanční dekret, nařizující emitovat 400 milionů livres v papírových penězích, zajištěných zkonfiskovaným církevním majetkem. Šlo o tisk prvních asignátů.
 • 19. června – Francouzské národní shromáždění rozhodlo o zrušení dědičného šlechtictví.
 • 9.10. července – Došlo k druhé bitvě u Svensksundu.
 • 12. července – Francouzské národní shromáždění schválilo Občanskou ústavu duchovenstva (Constitution civil du clergé), která redukovala počet biskupství (diecézí ze 135 na 83), počet farností, upravila platy duchovních a přikázala bezplatnost služeb církve.
 • srpen – protifeudální rolnické povstání v Sasku
 • 4. srpna – Byla zřízena Pobřežní stráž Spojených států amerických.
 • září – Na konci září, pět měsíců od první emise 400 milionů livres, francouzská vláda již všechno utratila a byla opět ve finanční krizi.
 • září – Leopold II. byl zvolen císařem Svaté říše římské.
 • 9. října – Císařská korunovace Leopolda II. ve Frankfurtu nad Mohanem.
 • 10. říjen – Francouzské národní shromáždění schválilo červenomodrobílou trikolóru za národní vlajku Francie.
 • 1. listopadu – V Praze byla otevřena Všeobecná fakultní nemocnice s 300 lůžky.
 • 27. listopadu – Francouzské národní shromáždění vydalo dekret, jímž se uložilo všem biskupům, farářům a vikářům přísahat na ústavu (tak, jak je to vyžadováno od všech státních úředníků) s tím, že pokud někdo odmítne, znamená to, že odstupuje ze svého duchovního úřadu. Přísahu složilo 7 biskupů a třetina farního kléru).

Probíhající události

Vědy a umění

 • Italský fyzik Luigi Galvani objevil elektrický náboj.
 • V Praze se konal první vzlet balónem plněným horkým vzduchem.
 • Angličan Thomas Saint zkonstruoval první prakticky použitelný šicí stroj s řetízkovým stehem. Byl to stroj na šití obuvi.
 • Angličan John Wilkinson vynalezl způsob, jak válcovat olověné trubky a obdržel patent na válcovací stolici.
 • Angličan Edward Beetham zkonstruoval pračku, která prala prádlo pouze tlakem.
 • V Čechách se konaly první neúspěšné pokusy s pěstováním cukrové řepy, která se později stala základnou rozvoje českého cukrovarnictví.

Narození

Související automatický abecedně řazený seznam naleznete také v kategorii Narození v roce 1790.

Česko

Jan Jiří Grasel (* 4. dubna)
Leopold I. Belgický (* 16. prosince)
Jean-François Champollion (* 23. prosince)

Svět

Úmrtí

Související automatický abecedně řazený seznam naleznete také v kategorii Úmrtí v roce 1790.

Česko

Svět

Josef II. († 20. února)

Hlavy států

Hlavou Habsburské monarchie se stal Leopold II.

Externí odkazy

Digitalizované noviny a časopisy z roku 1790: